Selasa, Disember 28, 2010

MUS'AB BIN UMAIR R.A


Mus’ab ibn Umair r.a atau nama lengkap beliau ialah Mus’ab bin Umair bin Hasyim bin Abdu Manaf  bin Abduddaar merupakan seorang pemuda yang berasal dari golongan bangsawan Makkah dan terhormat. Beliau. adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat terkenal dan menjadi teladan kepada umat Islam sepanjang zaman.

Sebelum memeluk Islam lagi Mus’ab memang terkenal sebagai seorang yang berperwatakan lemah lembut, suka berpakaian kemas, mahal dan indah. Keadaan dirinya yang mewah dan rupanya yang kacak menyebabkan Mus’ab menjadi kegilaan gadis-gadis di Makkah. Mereka sentiasa bercita-cita untuk menjadi teman hidupnya.

Beliau merupakan seorang cendikiawan Makkah dan sering dijemput menghadiri mesyuarat para pemimpin Makkah yang ketika itu dihadiri oleh Abu Jahal, Abu Sufyan ibn Harb dan para bangsawan yang lain. Setelah  memeluk Islam di tangan Arqam ibn Abi Al-Arqam r.a , Mus’ab r.a  kemudiannya bertukar watak menjadi zuhud dan warak.

Mus’ab ibn Umair r.a adalah anak yang paling disayangi ibunya berbanding anggota keluarganya yang lain. Apa sahaja permintaannya tidak pernah ditolak. Oleh itu tidak hairanlah apabila ibunya begitu marah selepas mendapat tahu beliau menganut Islam. Ibunya telah mengurung dan menyeksa Mus’ab selama beberapa hari dengan harapan dia akan meninggalkan Islam. Bagaimanapun tindakan itu tidak sedikit pun melemahkan keyakinannya. Pujukan dan ancaman ibunya langsung tidak berkesan.

Kerana sayangkan ibunya. dia tidak jemu-jemu memujuk ibunya supaya memeluk Islam. Mus’ab membuat pelbagai ikhtiar tetapi semua tindakannya hanya menambahkan lagi kemarahan dan kebencian ibunya.

Pada suatu hari Mus’ab melihat ibunya dalam keadaan pucat lesi. Dia pun bertanyakan sebabnya. Kata ibunya, dia telah berniat di hadapan berhala bahawa dia tidak akan makan dan minum sehingga Mus’ab meninggalkan Islamnya

Mus’ab memberitahu ibunya “Andaikata ibu mempunyai seratus nyawa sekalipun, dan nyawa ibu keluar satu demi satu, nescaya saya tetap tidak akan meninggalkan Islam sama sekali.” Dengan jawapan itu, Mus’ab dihalau daripada rumah ibunya. Tinggallah Mus’ab bersama-sama Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang sangat daif ketika itu.

Untuk meneruskan kehidupannya, Mus’ab berusaha sendiri bekerja mencari nafkah dengan menjual kayu api. Apabila sampai berita ini kepada ibunya, dia merasa amat marah dan malu kerana kebangsawanannya telah dicemari oleh sikap Mus’ab. Adik-beradik Mus’ab juga sering menemui dan memujuknya supaya kembali menyembah berhala. Tetapi Mus’ab tetap mempertahankan keimanannya.

Bagi mengelakkan seksaan, Mus’ab telah berhijrah menuju ke Habsyah sebanyak dua kali.
Sekembalinya dari Habsyah, keadaan beliau semakin berubah. Kurus kering dan berpakaian compang-camping. Mendapat tahu tentang kepulangan Mus’ab, ibunya telah  mengutuskan al-Rum ( adik Mus’ab ) untuk memujuknya supaya kembali kepada menyembah berhala. Namun Mus’ab tetap dengan pendiriannya. Sebaliknya, dengan izin Allah, al-Rum telah memeluk Islam tanpa pengetahuan ibunya.

Selepas Iqrar Aqabah pertama Rasul  s.a.w melantik Mus’ab ibn Umair r.a sebagai wakil baginda s.a.w kepada penduduk Yathrib untuk mengajar al Quran dan Islam. Di sana Mus’ab r.a  tinggal di rumah As’ad bin Zurah. Mereka giat menjalankan dakwah menyeru kepada Islam. Mus’ab r.a  berdakwah dengan berpegang kepada manhaj al Quran yang di ajar oleh Rasul s.a.w. Hasil usahanya beliau berjaya mengislamkan  Usaid bin Hudhair dan Saad bin Muadz. Kedua-duanya  adalah ketua puak di Yathrib yang membawa pengikut-pengikutnya kepada Islam. Oleh itu dalam beberapa bulan dia mampu menyebarkan Islam di seluruh  Yathrib.

Musim haji ke 13 selepas kerasulan, Mus’ab ibn Umair r.a kembali ke Makkah  dan memaklumkan perkembangan Islam di Yathrib kepada Rasulullah  s.a.w.  bahawa Islam telah tersebar ke seluruh kawasan Aus dan Khazraj . Malah mereka juga bersedia untuk membuat Iqrar baru ( Iqrar Aqabah ke 2) serta mampu memberi perlindungan kepada Rasul ullah s.a.w.

Bulan Syawal Tahun 3H bersamaan bulan Mac tahun 625 M berlaku Peperangan Uhud. Mus’ab telah ditugaskan memegang panji-panji Islam. Peringkat kedua peperangan telah menyaksikan kekalahan di pihak tentera Muslimin. Namun Mus’ab tetap tidak berganjak dari tempatnya sambil menyeru: “Muhammad adalah Rasul, dan sebelumnya telah banyak diutuskan rasul.”

Ketika itu, seorang tentera berkuda Quraisy, Ibn Qamiah menyerbu ke arah Mus’ab dan melibas tangan kanannya yang memegang panji-panji Islam. Mus’ab menyambut panji-panji itu dan memegang dengan tangan kirinya sambil mengulang-ulang laungan tadi. Laungan itu menyebabkan Ibn Qamiah bertambah marah dan menetak tangan kirinya pula. Mus’ab terus menyambut dan memeluk panji-panji itu dengan kedua-dua lengannya yang kudung. Akhirnya Ibn Qamiah menikamnya dengan tombak. Maka gugurlah Mus’ab sebagai Syuhada Uhud.

Al-Rum, Amir ibn Rabiah dan Suwaibit ibn Sad telah berusaha mendapatkan panji-panji tersebut daripada jatuh ke bumi. Al-Rum telah berjaya merebutnya dan menyaksikan sendiri syahidnya Mus’ab. Al-Rum tidak dapat lagi menahan kesedihan melihat kesyahidan abangnya. Tangisannya memenuhi sekitar bukit Uhud.

Ketika hendak dikafankan, tidak ada kain yang mencukupi untuk menutup mayat Mus’ab. Keadaan itu menyebabkan Rasulullah SAW tidak dapat menahan kesedihan hingga bercucuran air matanya.

Selain daripada Mus’ab bin Umair terdapat beberapa orang sahabat yang syahid di Medan Peperangan Uhud. Mereka adalah Saidina Hamzah, Talhah Bin Ubaidullah dan Hanzalah bin Abi Amir

Jumaat, Januari 01, 2010

IMAM MALIK BIN ANAS


Beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijrah di sebuah perkampungan kecil yang bernama Ashbah, yang terletak dekat Kota Himyar jajahan Yaman
Namanya beliau ialah Malik bin Anas bin Abu Amar Al-Asbahi Berasal daripada keturunan Arab yang terhormat dan dimuliakan oleh masyarakat

Datuknya sendiri adalah seorang perawi dan penghafal hadith yang terkemuka. Pakciknya juga, Abu Suhail Nafi’ adalah seorang tabi‘in yang sempat menghafal hadith daripada ‘Abdullah ibn ‘Umar, ‘Aisyah binti Abu Bakar, Ummu Salamah, Abu Hurairah dan Abu Sa‘id al-Khudri radhiallahu ‘anhum dan dengan beliaulah Malik bin Anas mula mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya hadith.

Imam Malik rahimahullah mempunyai kecerdasan akal fikiran yang tinggi. Beliau hafaz Al-Quran ketika usianya masih muda. Beliau juga dapat mengingati 29 buah hadis daripada 30 buah hadith yang disampaikan oleh gurunya. Imam Malik juga merupakan pengasas kepada Mazhab Maliki yang berkembang di Morocco, Algeria, Libya dan Palestin

Imam Malik sangat berhati-hati dalam menyelidik sanad dan perawi (periwayat) hadis untuk memastikan kesahihannya. Imam Malik telah menghabiskan umurnya selama 40 tahun untuk menganalisa dan menapis hadis-hadis yang diterima daripada gurunya. Daripada 100,000 buah hadis yang dihafaznya hanya 5,000 buah hadis saja yang diterima sebagai hadis Rasulullah s.a.w. yang sah.

Hadis-hadis tersebut disusun dalam sebuah kitab yang diberi nama "Al-Muattok". yang menjadi bahan rujukan kepada seluruh umat Islam sehinggakan Imam as-Syafi‘e pernah berkata: “Tidak wujud sebuah buku di bumi yang paling hampir kepada al-Quran melainkan kitab Imam Malik ini.”

Pada tahun 147H/764M Imam Malik pernah dihukum kerana mengeluarkan fatwa bahawa hukum thalaq yang cuba dilaksanakan oleh kerajaan Abbasiah sebagai tidak sah. Kerajaan Abbasiah di bawah pimpinan Abu Jaafar al-Mansur ( khalifah kedua Bani Abbasiah) telah membuat fatwa sendiri bahawa semua penduduk perlu taat kepada pemimpin dan barangsiapa yang enggan akan terjatuh thalaq ke atas isterinya.

Fatwa ini dibuat kerana ketika itu telah berlakunya gerakan menentang khalifah oleh Muhammad al-Nafs al-Zakiyyah iaitu seorang pemimpin dari Bani Hasyim yang dijanjikan oleh Assafah ( pengasas Kerajaan Bani Abbasiah ) jawatan khalifah selepas kejatuhan Kerajaan Bani Umawiyah.

Keengganan Imam Malik menarik balik fatwanya menyebabkan beliau ditangkap dan dipukul oleh Jaafar bin Sulaiman Al-Hasym ( gabenor Kota Madinah ketika itu ) sehingga tulang bahunya patah dan terkeluar daripada kedudukan asalnya. Kecederaan ini amatlah berat sehinggakan beliau tidak lagi dapat bersolat dengan memegang kedua tangannya di dada, lalu dibiarkan sahaja terkulai di tepi badannya.

Imam Malik kemudiannya dibebaskan dari penjara dan beliau terus kembali mengajar di Madinah sehinggalah beliau meninggal dunia pada 11 Rabiul-Awwal, tahun 179H/796M, ketika berusia 86 tahun (Hijriah). Di antara anak-anak murid beliau yang masyhur ialah ‘Abdarrahman bin al-Qasim al-Tasyri (191H/807M), Ibn Wahhab Abu Muhammad al-Masri (199H/815M) dan Yahya bin Yahya al-Masmudi (234H/849M).